Klikk for å få arbeidsavtalen!

Arbeidsavtale laget av 
arbeidsrettsadvokaten.no

arbeidsavtale /
Arbeidskontrakt

Mange arbeidsgivere har gamle eller mangelfulle arbeidsavtaler. 

DET VIL VI GJØRE NOE MED!

Våre arbeidsrettsadvokater har laget denne moderne arbeidsavtalen, som gis alle nye abonnenter på vårt gratis nyhetsbrev. 
 

  • 4 siders arbeidsavtale med detaljert - men lett forståelig - regulering av arbeidsforholdet.
  • Maksimal regulering av prøvetid for å beskytte virksomheten ved feilansettelser.
  • Beskrivelser av alle sentrale deler av arbeidsforholdet.
  • Egen konfidensialitetsklausul.
  • Regulering av pensjonsalder.
  • Ferie og feriepenger.
  • Moderene kontrakt: regulering av forholdet til sosiale medier.
  • Avtalen er laget av erfarne arbeidsrettsadvokater i DALAN advokatfirma.
  • Oppdatert ift regelverket pr august 2014.
  • Leveres i .doc format så du kan redigere i WORD og tilpasse teksten til din bedrift!.

100% sikkert. Levert av www.arbeidsrettsadvokaten.no
i samarbeide med Juridisabc.no

Du får vår arbeidskontrakt GRATIS TILSENDT
når du melder deg på vårt nyhetsbrev